Har du en blog for at tjene penge eller af interesse?

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange penge du må tjene som blogger uden at have en virksomhed. Bloggere er som udgangspunkt momsfritaget og honorarmodtager – laver mindre opgaver og får penge eller gaver for det.
Der er dog ikke mange regler på området, så det kommer altid an på en konkret vurdering. Hvis du skriver for at tjene penge, bør du dog overveje at oprette en virksomhed.

Skal du have en enkeltmandsvirksomhed som blogger?

Der er meget få regler for bloggere, og de er baseret på en enkelt afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2016. Her bad en blogger om et bindende svar på, hvad en blogger egentlig er for en størrelse i Skattestyrelsens øjne. 
Svaret var, at en blogger ikke driver selvstændig virksomhed, men i stedet er honorarmodtager i skattemæssig forstand. Men samtidig er en blogger en selvstændig erhvervsdrivende i momsmæssig forstand.
Hvad betyder det så? Det betyder grundlæggende, at du som blogger anses som en person, der laver mindre opgaver, som du enten får penge eller produkter for. Det er dog vigtigt at pointere, at Skattestyrelsens svar kun gælder den specifikke blogger. 
Der er som sagt meget få reelle regler på området, og de kan hurtigt ændre sig. Hvis du vil have et specifikt svar for lige præcis din blog, kan du bede om et bindende svar fra Skattestyrelsen eller få en revisor til at lave en skriftlig vurdering af dine skatte- og momsmæssige forhold. Begge koster penge.

Skal jeg så oprette en virksomhed eller hvad?

Det vil altid være en konkret vurdering, om en blog bliver betragtet som værende erhvervsmæssig eller ej. Derfor findes der ikke et konkret svar på, om du bør oprette en virksomhed. Som udgangspunkt er der ikke nogen øvre grænse for, hvor meget du kan tjene ved at blogge som privatperson. 
I starten er det sandsynligvis ikke nødvendigt at oprette en virksomhed, men det kan det blive senere. Det afhænger blandt andet af, hvordan bloggen drives, hvor eventuel indtjening kommer fra, og hvilke udgifter du har.
Som tommelfingerregel kan du spørge dig selv om to ting:

  • Jeg skriver på min blog for at tjene penge
  • Jeg skriver ikke på min blog for at tjene penge

Hvis du gør det for at tjene penge, bør du overveje at oprette fx en enkeltmandsvirksomhed. Gør du det udelukkende for fornøjelsens skyld, behøver du ikke oprette en virksomhed. Hvis en virksomhed henvender sig omkring sponsorerede indlæg eller et samarbejde en sjælden gang, skal du bare indberette det som B-indkomst (rubrik 12 på din årsopgørelse). 
Hvis du tjener penge på din blog, kan du med fordel stille dig selv disse to spørgsmål for at finde ud af, om du (sandsynligvis) er momspligtig eller ej:

  • Forfatter jeg alt selv og tjener penge på reklamer, som ikke har noget med mine blogindlæg at gøre = momsfri
  • Er alle mine indlæg sponsoreret, og de betalende bestemmer, hvad jeg skal skrive om = momspligtig

De fleste vil nok ligge et sted midt imellem de to med en blanding af almindelige blogindlæg og sponsorerede indlæg. Men hvis du har flest sponsorerede indlæg, kan du blive betragtet som momspligtig. 
Hvis du udelukkende skriver af interesse, kan det nemlig typisk betegnes som journalistisk arbejde, hvor du har komplet redaktionel frihed. Er der mest tale om sponsorerede indlæg, vil det være en vurderingssag, hvor meget redaktionel frihed du egentlig har.

Skat og moms for bloggere

Selvom det længe har været populært at blogge, er der stadig ikke helt klarhed over, hvad det egentlig helt præcist er for en størrelse. Derfor er der også mange forbehold, når man skal tale om at oprette en virksomhed for at blogge samt skat og moms.
Bloggere skal selvfølgelig betale skat, hvis de drager økonomisk fordel af at blogge, som det så fint hedder. Du skal fx betale skat af:

  • Penge fra sponsorerede indlæg
  • Reklameindtægter fra ads, sociale medier etc.
  • Royalties
  • Sponsorpenge
  • Gaver
  • Goodiebags

Du er faktisk også skattepligtig, hvis du modtager gaver, som du ikke skriver om. Det er dit ansvar, at alle indtægter kommer med på selvangivelsen – virksomheder oplyser som regel beløbet til Skattestyrelsen, men det er ikke altid tilfældet, så du er nødt til selv at tjekke, når du får selvangivelsen. Du skal indtaste honorarer, som ikke er indberettet, i rubrik 15 på årsopgørelsen.
De direkte betalinger i kroner og øre er “nemme” at betale skat af, da du kender det præcise beløb. Men hvordan betaler du egentlig skat af fx en designertaske, vareprøver, hotelophold, koncertbilletter og sponsorgaver? Hvis du får stillet ting til rådighed, skal du medregne tingenes værdi i din indkomst – tjek fx producentens hjemmeside for markedspriser. 
Hvis du udelukkende bruger gaverne i forbindelse med ting relateret til bloggen, kan du typisk trække også trække beløbet fra som driftsudgift. Men hvis du bruger dem privat, skal du beskattes af værdien. Bruger du fx en taske 80% privat og 20% til markedsføring (bloggen), skal du oplyse 80% af taskens værdi og betale skat af det.

Moms for bloggere

Som vi har skrevet tidligere, er bloggere jo som regel ikke momspligtige. Men, der er alligevel nogle ting, som er momspligtige for en blogger også. Det gælder fx typisk, hvis du sælger merchandise eller andet gennem bloggen, eller hvis du sender regninger indenlands. 
Det er Skattestyrelsen, som kigger på din blog og vurderer, om den er erhvervsmæssig eller ej, og om du er momsfri. Det vil derfor altid være en konkret vurdering. 
Hvis du vil være på den helt sikre side, kan du overveje at oprette en enkeltmandsvirksomhed og blive momsregistreret, når din omsætning begynder at vokse.  Du behøver dog ikke blive momsregistreret, hvis du omsætter for under 50.000 kroner om året.

Det betaler sig at have styr på tingene

Du skal selvfølgelig altid have styr på dine indtægter og udgifter, uanset om du har en virksomhed eller ej. Hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du kunne dokumentere dine indtægter og udgifter – og hvorfor udgifterne eventuelt er relevante for din blog. 
Der er som udgangspunkt ikke noget at være bange for. Men hvis din blog kun har sponsorerede indlæg, kan Skattestyrelsen vurdere, at du ikke driver journalistisk virksomhed og derfor er at betragte som en almindelig virksomhed, som fx er momspligtig.
Når du får gaver og andet, er det vigtigt, at du laver en ærlig vurdering af, om du bruger dem privat eller kun i forbindelse med bloggen. Hvis du fx har fået en gave og indberettet, at du kun bruger den til bloggen, men Skattestyrelsen vurderer, at du også bruger den privat, risikerer du en bøde og skal betale den skat, du skylder. 
Hvis du ikke har styr på din dokumentation, er risikoen for, at du får en bøde stor. Det behøver dog ikke være svært. Du kan fx bruge et Excel til at holde styr på gaver, og hvordan fordelingen mellem privat og bloggen er.

Træk omkostningerne fra

Som blogger går der ikke kun penge ind på kontoen. Der skal også bruges penge på fx computer, rejser og andet. Normalvis vil man trække ens udgifter fra indtægterne og så betale skat af nettooverskuddet. Men det kan bloggere og influencere ikke, da de ikke er selvstændige erhvervsdrivende i skattemæssig forstand. 
Hvad gør man så? Du skal opgøre dine omkostninger og trække dem fra i din personlige indkomst. Der gør du under “Andre fradrag i personlig indkomst”. Alle udgifter skal du skrive i rubrik 29.
Udgifter til telefon og internet samt til printer, webcam og computer vil du fx typisk kunne trække fra. Det vil dog igen være en konkret vurdering, da der ikke er nogle afgørelser omkring dette. Du vil eventuelt også kunne trække transport- og rejseudgifter fra, hvis det er i forbindelse med bloggen. 
Selvfølgelig kan du ikke trække mere fra, end du har tjent.

Slip for alt bøvlet med et bogføringsprogram

Det er vigtigt, at du registrerer og dokumenterer hver gang, du modtager en indtægt eller gaver i forbindelse med din blog samt eventuelle udgifter. På den måde har du altid styr på bogføringen og dokumentationen, hvis Skattestyrelsen ringer på døren.
Det kan være en fordel med et bogføringsprogram til at holde styr på indtægter og udgifter, så du nemt kan dokumentere alle indtægter og udgifter og vise bilag. Det gælder også, hvis du opretter en enkeltmandsvirksomhed. 
Lyder det dyrt med et program til din blog? Det er det faktisk ikke. Du kan nemlig bruge mange bogføringsprogrammer gratis, samtidig med at du får alle de funktioner, du har brug for.

Denne guide er kun vejledende. Har du specifikke spørgsmål omkring moms, skat og andet som blogger, bør du kontakte en revisor eller Skattestyrelsen. Guiden er blevet til i samarbejde med Dinero som laver Danmarks nok bedste – og enkleste – regnskabsprogram for små virksomheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *